Newyddion Diwydiant

 • Peidiwch byth â Golchi ffroenell y Pwmp Diesel!

  Peidiwch byth â Golchi ffroenell y Pwmp Diesel!

  Mae'r chwistrellwr disel yn rhan car gwydn.Fel arfer nid oes angen ei ddisodli.Felly, mae llawer o berchnogion cerbydau yn meddwl bod glanhau'r ffroenell yn gwbl ddiangen.Wel, mae'r ateb yn hollol gyferbyn.Yn wir, mae'n ...
  Darllen mwy
 • Y Disgrifiad Manwl Am Y Pympiau Plymiwr

  Y Disgrifiad Manwl Am Y Pympiau Plymiwr

  Mae'r Pympiau Plymiwr yn pympiau dadleoli positif cilyddol.Fe'u rhennir yn bedwar math yn gyffredinol: pympiau simplecs neu bympiau deublyg;pympiau sy'n gweithredu'n uniongyrchol neu bympiau sy'n gweithredu'n anuniongyrchol;pympiau un-actio neu bympiau actio dwbl;a'r pympiau pŵer....
  Darllen mwy
 • Beth yw'r prif reswm dros y ffroenell wedi'i rhwystro?

  Mae'r ffroenell yn un o rannau allweddol yr injan chwistrellu trydan.Bydd ei gyflwr gwaith yn effeithio'n uniongyrchol ar berfformiad yr injan.Mewn geiriau eraill, gall ffroenell rhwystredig effeithio'n ddifrifol ar berfformiad y car.Mae'r erthygl hon yn crynhoi nifer o resymau dros y...
  Darllen mwy